Ingkang Wonten Surabaya….monggoooo.

nggak bisa berbasa basi…

doi lokasi di Surabaya.