Nenek Basi 2

sugeng sonten kangmas, mbakyu, pakdhe, om, dan semuanya. perkenanken simbah tampil malih, amargi klo wingi nembe nandang gerah liduro inggil . nyuwun donganipun supados sehat waras kados rumiyin. amen.
sameniko mbok menawi, wonten sik ajeng nyuput susu ingkang ameh sampun expired (kadaluwarsa)